Dopravní značení

Vodorovné dopravní značení

Disponujeme technickou vybaveností pro zakázky malého i velkého rozsahu. Používáme k aplikaci kvalitní materiály od renomovaných výrobců.

Provádíme značení:

  • komunikací (vodící a středové čáry, přechody pro chodce, optické brzdy, bezpečností prvky atd.)
  • parkovacích ploch pro osobní i nákladní automobily
  • podzemních garáží
  • průmyslových a skladových areálů
  • protismykové úpravy komunikací materiálem TopGrip
  • cyklostezek speciálním materiálem Bascobike
  • dětských hřišť pro dopravní výchovu
  • halové speciálním dvousložkovým materiálem Bascodur, který má pro tento účel specifické vlastnosti

Trvalé svislé dopravní značení

Zpracujeme Vám jakýkoliv Váš požadavek pro umístění svislého dopravního značení od samotného návrhu přes zadání do výroby až po finální realizaci. Pro obce zpracováváme pasporty dopravního značení.

Přechodné dopravní značení

Pro fyzické osoby, stavební společnosti a další zájemce, vypracujeme návrhy "DIO" - dopravně inženýrské opatření včetně zpracování "DIR" - dopravně inženýrského rozhodnutí včetně všech příslušných schválení a souhlasů, až po samotnou realizaci.

Dodáváme dle požadavků

Zajistíme Vám dodání svislého dopravního značení včetně příslušných komponentů, materiálů na VDZ, zakrývacích textilních pytlů na značky včetně vašeho loga, dopravních zábran, stavebních lávek a plotů atd.

Na základě Vašich požadavků Vám vypracujeme na vše výše uvedené cenové nabídky přímo na míru.